Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

شروع مذاکرات یمن در کویت بعد از سه روز تاخیر

بعد از سه روز تاخیر، قرار است نمایندگان دو طرف بحران یمن تا دقایقی دیگر مذاکرات صلح را در کویت آغاز کنند.

بعد از سه روز تاخیر، قرار است نمایندگان دو طرف بحران یمن تا دقایقی دیگر مذاکرات صلح را در کویت آغاز کنند.