Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

واکنش‌ها به مرگ مهرداد اولادی؛ نظرات شما

به نظر شما چرا در سال‌های اخیر شاهد مرگ ورزشکاران حرفه‌ای بوده‌ایم؟ به نظر شما باشگاه‌ها چطور می‌توانند ورزشکاران حرفه‌ای را از نظر روحی و روانی حمایت کنند؟ شما واکنش هواداران مهرداد اولادی را به مرگ او چطور ارزیابی می‌کنید؟

به نظر شما چرا در سال‌های اخیر شاهد مرگ ورزشکاران حرفه‌ای بوده‌ایم؟ به نظر شما باشگاه‌ها چطور می‌توانند ورزشکاران حرفه‌ای را از نظر روحی و روانی حمایت کنند؟ شما واکنش هواداران مهرداد اولادی را به مرگ او چطور ارزیابی می‌کنید؟