Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

وزیر خارجه ایران: خواستار دسترسی به نظام مالی آمریکا نیستیم

جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، این گزارش ها را رد کرد که به عنوان بخشی از برجام، دولت او خواستار برخورداری از امکانات نظام مالی آمریکاست اما گفت از ایالات متحده انتظار دارد در رفع نگرانی سایر کشورها در مورد ارتباط مالی با جمهوری اسلامی فعالانه‌تر عمل کند.

جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، این گزارش ها را رد کرد که به عنوان بخشی از برجام، دولت او خواستار برخورداری از امکانات نظام مالی آمریکاست اما گفت از ایالات متحده انتظار دارد در رفع نگرانی سایر کشورها در مورد ارتباط مالی با جمهوری اسلامی فعالانه‌تر عمل کند.