Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

‌ #امیدکوکبی و ‘امید را آزاد کنید’ موضوع داغ توییتر شد

گروه گسترده‌ای از کاربران، اغلب از ایران، وضعیت امید کوکبی را که در ایران زندانی است، به یکی از داغ‌ترین موضوع‌های روز در توییتر تبدیل کردند و خواستار آزادی او شدند.

گروه گسترده‌ای از کاربران، اغلب از ایران، وضعیت امید کوکبی را که در ایران زندانی است، به یکی از داغ‌ترین موضوع‌های روز در توییتر تبدیل کردند و خواستار آزادی او شدند.