Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

باراک اوباما از مردم بریتانیا خواست در اتحادیه اروپا باقی بمانند

رییس جمهوری آمریکا که برای سفری سه روزه به بریتانیا آمده، سرگرم گفتگو با دیوید کامرون نخست وزیر این کشور است .

رییس جمهوری آمریکا که برای سفری سه روزه به بریتانیا آمده، سرگرم گفتگو با دیوید کامرون نخست وزیر این کشور است .