Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

عکس خبر؛ ‘مردی در ایران ۲۱ روز همسرش را شکنجه می‌کرد’

خبرگزاری ایسنا می‌گوید مردی در مشهد همسرش به نام اعظم را به همراه دو فرزند دخترشان ۲۱ روز در خانه حبس کرده و اعظم را شکنجه می‌کرده است.

خبرگزاری ایسنا می‌گوید مردی در مشهد همسرش به نام اعظم را به همراه دو فرزند دخترشان ۲۱ روز در خانه حبس کرده و اعظم را شکنجه می‌کرده است.