Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

وزیران خارجه ایران و آمریکا ‘بر سر مشکلات بانکی’ بار دیگر ملاقات می‌کنند

جان کری و جواد ظریف، وزیران خارجه آمریکا و ایران برای دومین بار طی هفته جاری روز جمعه در نیویورک دیدار می‌کنند و مجور گفتگوهای آنان ‘نحوه اجرای برجام’ عنوان شده است. ایران از ادامه برخی محدودیت‌های بانکی ناخرسند است و خواستار اقدام آمریکا برای رفع آنهاست.

جان کری و جواد ظریف، وزیران خارجه آمریکا و ایران برای دومین بار طی هفته جاری روز جمعه در نیویورک دیدار می‌کنند و مجور گفتگوهای آنان ‘نحوه اجرای برجام’ عنوان شده است. ایران از ادامه برخی محدودیت‌های بانکی ناخرسند است و خواستار اقدام آمریکا برای رفع آنهاست.