Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

یکی از مهاجمان بروکسل ‘نگهبان گروگان‌های داعش بود’

روزنامه‌نگارانی که گروگان گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) بوده‌اند می‌گویند یکی از بمبگذاران فرودگاه بروکسل، در سوریه نگهبان آنها بوده است. یکی از وکلای نیکلا هنین که در اسارت داعش بود، گفته که او رسما نجیم العشراوی را به عنوان نگهبان شناسایی کرده است.

روزنامه‌نگارانی که گروگان گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) بوده‌اند می‌گویند یکی از بمبگذاران فرودگاه بروکسل، در سوریه نگهبان آنها بوده است. یکی از وکلای نیکلا هنین که در اسارت داعش بود، گفته که او رسما نجیم العشراوی را به عنوان نگهبان شناسایی کرده است.