Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آنگلا مرکل از اردوگاه آوارگان سوری در ترکیه دیدار می‌کند

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان به همراه هیاتی از مسئولان بلندپایه اتحادیه اروپا امروز از اردوگاه آوارگان سوری در ترکیه بازدید می‌کند. خانم مرکل گفته است که هدفش از سفر به این اردوگاه در نزدیکی مرز با سوریه، مشاهده شرایط زندگی این پناهجویان سوری است.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان به همراه هیاتی از مسئولان بلندپایه اتحادیه اروپا امروز از اردوگاه آوارگان سوری در ترکیه بازدید می‌کند. خانم مرکل گفته است که هدفش از سفر به این اردوگاه در نزدیکی مرز با سوریه، مشاهده شرایط زندگی این پناهجویان سوری است.