Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

انتقاد از کوتاه کردن مدت ویزای ۳۰ هزار دانشجو در بریتانیا

براساس آمار وزارت کشور بریتانیا در سه سال گذشته سالانه مدت ویزای بیش از ۳۰ هزار دانشجوی خارجی غیراروپایی را کاهش داده است. اتحادیه ملی دانشجویان می‌گوید وزارت کشور برای آنکه به اهداف تعیین شده‌اش در کنترل مهاجرت برسد دانشجویان خارجی را قربانی می‌کند.

براساس آمار وزارت کشور بریتانیا در سه سال گذشته سالانه مدت ویزای بیش از ۳۰ هزار دانشجوی خارجی غیراروپایی را کاهش داده است. اتحادیه ملی دانشجویان می‌گوید وزارت کشور برای آنکه به اهداف تعیین شده‌اش در کنترل مهاجرت برسد دانشجویان خارجی را قربانی می‌کند.