Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه‌های صبح تهران: تلاش‌ برای تسهیل برجام ادامه دارد

روزنامه‌های صبح تهران در اولین روز هفته (شنبه چهارم اردیبهشت 1395)، با یک روز تاخیر رویدادهای منتهی به آخر هفته گذشته را بررسی کرده‌اند، اما همچنان نگاه‌ها به وین و نیویورک دوخته شده است.

روزنامه‌های صبح تهران در اولین روز هفته (شنبه چهارم اردیبهشت 1395)، با یک روز تاخیر رویدادهای منتهی به آخر هفته گذشته را بررسی کرده‌اند، اما همچنان نگاه‌ها به وین و نیویورک دوخته شده است.