Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

یک نماینده مجلس تعداد زندانیان در ایران را بیش از ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرد

حمیدرضا طباطبایی نائینی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تعداد زندانیان در ایران را بیش از ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرده و از آنچه "قاعده‌مند نبودن بازداشت ها" خوانده، انتقاد کرده است.

حمیدرضا طباطبایی نائینی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تعداد زندانیان در ایران را بیش از ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرده و از آنچه "قاعده‌مند نبودن بازداشت ها" خوانده، انتقاد کرده است.