Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

مدیریت استودیو

وظایف مدیر استودیو از شروع پخش زنده تا پایان: کریستین هنسن، از کارمندان سرویس جهانی بی‌بی‌سی، نکات آموزنده‌ای برای علاقه‌مندان به کار در استودیوهای رادیویی دارد.
وظایف مدیر استودیو از شروع پخش زنده تا پایان: کریستین هنسن، از کارمندان سرویس جهانی بی‌بی‌سی، نکات آموزنده‌ای برای علاقه‌مندان به کار در استودیوهای رادیویی دارد.