Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

انتقاد صریح در حضور آیت الله خامنه‌ای

در جریان دیدار اخیر دانشجویان با رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای به صراحت گفت در باره موضوع سال ۸۸ که از آن به عنوان فتنه یاد می کرد: “حساس” است.
در جریان دیدار اخیر دانشجویان با رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای به صراحت گفت در باره موضوع سال ۸۸ که از آن به عنوان فتنه یاد می کرد: “حساس” است.