Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

بیش از ۱۲۵ کشته، در بمبگذاریهای داعش در بغداد

انفجار خودرویی بمبگذاری شده در منطقه ای پر رفت و آمد در بغداد بیش از ۱۲۵ کشته بر جا گذاشت.
انفجار خودرویی بمبگذاری شده در منطقه ای پر رفت و آمد در بغداد بیش از ۱۲۵ کشته بر جا گذاشت.