Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

سوئد، کشوری که در آن پول نقد برچیده می‌شود

سوئد، در آستانه رسیدن به جایگاه اولین کشوری است که در آن سکه و اسکناس از معاملات مالیش حذف خواهد شد. در حال حاضر هشتاد درصد معاملات مالی در این کشور الکترونیکی است.
سوئد، در آستانه رسیدن به جایگاه اولین کشوری است که در آن سکه و اسکناس از معاملات مالیش حذف خواهد شد. در حال حاضر هشتاد درصد معاملات مالی در این کشور الکترونیکی است.