Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

فیش‌های حقوقی، فرصتی برای دولت روحانی؟

در جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی، رییس جمهور ایران، با استعفای جمعی از اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی «موافقت شد» یا به تعبیر بعضی از خبرگزاری‌ها این اعضا «برکنار شدند». گفتگو با علی مزروعی.
در جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی، رییس جمهور ایران، با استعفای جمعی از اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی «موافقت شد» یا به تعبیر بعضی از خبرگزاری‌ها این اعضا «برکنار شدند». گفتگو با علی مزروعی.