Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نگرانی یونانی ها از رای بریتانیایی ها به خروج از اتحادیه اروپا

رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، نه تنها در این جزیره، بلکه هزاران کیلومتر دورتر، در سواحل دریای مدیترانه هم عده ای را نگران کرده است.
رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، نه تنها در این جزیره، بلکه هزاران کیلومتر دورتر، در سواحل دریای مدیترانه هم عده ای را نگران کرده است.