Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

راز دانش: سفینه فضایی جونو و ربات‌های تعمیرکار

در برنامه علمی این هفته سهیل ناظمی‌زاده از مأموریت سفینۀ فضایی جونو در مدار سیارۀ مشتری و ربات های تعمیرکار می گوید.
در برنامه علمی این هفته سهیل ناظمی‌زاده از مأموریت سفینۀ فضایی جونو در مدار سیارۀ مشتری و ربات های تعمیرکار می گوید.