Categories
سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

تهران همواره در کنار دولت و ملت عراق خواهد بود/ تقویت و استحکام روابط تهران – بغداد به نفع ملت های دو کشور و منطقه است

رییس جمهوری در تماس تلفنی با نخست وزیر عراق، پیروزی های دولت و ملت عراق بر تروریست ها را برای جمهوری اسلامی ایران بسیار با اهمیت دانست و تاکید کرد که تهران همواره در کنار دولت و ملت عراق خواهد بود.
رییس جمهوری در تماس تلفنی با نخست وزیر عراق، پیروزی های دولت و ملت عراق بر تروریست ها را برای جمهوری اسلامی ایران بسیار با اهمیت دانست و تاکید کرد که تهران همواره در کنار دولت و ملت عراق خواهد بود.