Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

درگذشت رحیم مسلمانیان، ادیب تاجیک

پرفسور رحیم مسلمانیان قبادیانی از چهره‌های سرشناس ادب و فرهنگ فارسی‌زبان که در دایره‌های فرهنگی تاجیکستان و ایران مقام و اعتبار ارزنده‌ای داشت، در اثر بیماری در سن ۸۰ سالگی درگذشت.
پرفسور رحیم مسلمانیان قبادیانی از چهره‌های سرشناس ادب و فرهنگ فارسی‌زبان که در دایره‌های فرهنگی تاجیکستان و ایران مقام و اعتبار ارزنده‌ای داشت، در اثر بیماری در سن ۸۰ سالگی درگذشت.