Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

در ایران و افغانستان فردا عید فطر اعلام شد

در ایران، ساعاتی پیش دفتر آیت الله خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که هلال پایان ماه رمضان دیده شده و بنابراین، چهارشنبه ۱۶ تیر، روز عید فطر خواهد بود. این در حالی است که پیش از آن، در افغانستان هم چهارشنبه ۱۶ سرطان، روز عید اعلام شده بود.
در ایران، ساعاتی پیش دفتر آیت الله خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که هلال پایان ماه رمضان دیده شده و بنابراین، چهارشنبه ۱۶ تیر، روز عید فطر خواهد بود. این در حالی است که پیش از آن، در افغانستان هم چهارشنبه ۱۶ سرطان، روز عید اعلام شده بود.