Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

زنی که در تگزاس عاشق شد، در دهلی مسلمان شد، در کابل ماندگار شد

برای بسیاری زنانی که در کشورهای غربی بزرگ شده‌اند، زندگی در کشورهای شرقی با قوانین سنتی و مذهبی آسان نیست. اما بعضی دل به دریا می‌زنند و برای عشق فاصله‌ها می‌پیمایند.
برای بسیاری زنانی که در کشورهای غربی بزرگ شده‌اند، زندگی در کشورهای شرقی با قوانین سنتی و مذهبی آسان نیست. اما بعضی دل به دریا می‌زنند و برای عشق فاصله‌ها می‌پیمایند.