Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

علی دادمان؛ ‘بسیجی اقتصادی’ که مرگش با ادعای ‘ترور بیولوژیک’ همراه شد

رسانه‌های ایران هفته گذشته پوشش وسیعی به مرگ علی دادمان دادند که بر اساس گزارش‌ها به دلیل ابتلای ناگهانی به نوعی سرطان نادر درگذشت. علی دادمان که تا پیش از این نام چندانی از او در رسانه ها نبود، کیست که درگذشت او چنین بازتاب گسترده‌ای یافت؟
رسانه‌های ایران هفته گذشته پوشش وسیعی به مرگ علی دادمان دادند که بر اساس گزارش‌ها به دلیل ابتلای ناگهانی به نوعی سرطان نادر درگذشت. علی دادمان که تا پیش از این نام چندانی از او در رسانه ها نبود، کیست که درگذشت او چنین بازتاب گسترده‌ای یافت؟