Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

گزارش جنگ عراق؛ اوضاع امروز خاورمیانه از نظرشما

نظر شما در مورد بیلبوردهای شهرداری تهران در انتقاد از وضعیت حقوق بشر در آمریکا چیست؟ شما چه میزان در معرض پیام‌های تبلیغاتی در فضاهای شهری قرار گرفته‌اید؟ عملکرد شهرداری تهران در زمینه ‌های فرهنگی و فعالیت سیاسی این نهاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نظر شما در مورد بیلبوردهای شهرداری تهران در انتقاد از وضعیت حقوق بشر در آمریکا چیست؟ شما چه میزان در معرض پیام‌های تبلیغاتی در فضاهای شهری قرار گرفته‌اید؟ عملکرد شهرداری تهران در زمینه ‌های فرهنگی و فعالیت سیاسی این نهاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟