Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اعتراضها به عملکرد پلیس آمریکا در دو ایالت

کشته شدن دو سیاهپوست در ۴۸ ساعت، دوباره اتهامات نژادپرستی به پلیس آمریکا را در صدر خبرها قرار داده.
کشته شدن دو سیاهپوست در ۴۸ ساعت، دوباره اتهامات نژادپرستی به پلیس آمریکا را در صدر خبرها قرار داده.