Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

‘صدام رفت، ولی حالا هزار صدام داریم’

بیست و چهار ساعت پس از کشتار غیرنظامیان در بغداد توسط گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش)، مردان جوان خشمگین در زیرزمین یکی از مراکز خرید با زیر و رو کردن آوار، در جستجوی اجساد قربانیان بودند.
بیست و چهار ساعت پس از کشتار غیرنظامیان در بغداد توسط گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش)، مردان جوان خشمگین در زیرزمین یکی از مراکز خرید با زیر و رو کردن آوار، در جستجوی اجساد قربانیان بودند.