Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

‘کشتی نوح’ در کنتاکی آمریکا افتتاح شد

یک مرکز مسیحیان در آمریکا، ماکتی بزرگ از کشتی نوح را بازسازی کرده است. مخالفان این پروژه می‌گویند این مرکز مذهبی نباید از معافیت مالیاتی بهره‌مند شود. سازندگان کشتی نوح گفته‌اند انتظار جذب دو میلیون بازدید کننده در اولین سال پس از افتتاح آن را دارند.
یک مرکز مسیحیان در آمریکا، ماکتی بزرگ از کشتی نوح را بازسازی کرده است. مخالفان این پروژه می‌گویند این مرکز مذهبی نباید از معافیت مالیاتی بهره‌مند شود. سازندگان کشتی نوح گفته‌اند انتظار جذب دو میلیون بازدید کننده در اولین سال پس از افتتاح آن را دارند.