Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نوزده شهروند سعودی و خارجی در ارتباط با انفجارهای مدینه، قطیف و جده بازداشت شدند

وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرد نوزده نفر در ارتباط با بمب‌گذاری‌های اخیر در شهرهای مدینه و قطیق بازداشت شده‌اند. سخنگوی امنیتی وزارت کشور عربستان گفته است که بازداشت شدگان از شهروندان پاکستان و عربستان سعودی هستند.
وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرد نوزده نفر در ارتباط با بمب‌گذاری‌های اخیر در شهرهای مدینه و قطیق بازداشت شده‌اند. سخنگوی امنیتی وزارت کشور عربستان گفته است که بازداشت شدگان از شهروندان پاکستان و عربستان سعودی هستند.