Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اظهارات نامزد نخست‌وزیری بریتانیا در مورد مادر بودن جنجالی شد

اظهارات یک نامزد رهبری حزب محافظه‌کار بریتانیا در مورد فرزند نداشتن نامزد دیگر با واکنش‌های مختلفی در این کشور رو‌به‌رو شده است. روزنامه تایمز لندن از قول آندره‌آ لدسام نوشت که به نظر او ترزا می، دیگر نامزد این حزب “واقعا ناراحت است که بچه‌ای ندارد.”
اظهارات یک نامزد رهبری حزب محافظه‌کار بریتانیا در مورد فرزند نداشتن نامزد دیگر با واکنش‌های مختلفی در این کشور رو‌به‌رو شده است. روزنامه تایمز لندن از قول آندره‌آ لدسام نوشت که به نظر او ترزا می، دیگر نامزد این حزب “واقعا ناراحت است که بچه‌ای ندارد.”