Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

بهمن کیارستمی و گذر از دالان تاریک

بهمن کیارستمی که در تمام دوران بیماری پدرش در کنار او بود به جز یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشت، در مورد تجربه‌اش از این دروان حرفی نزده بود، اما اکنون “به عنوان شاهد نه شاکی” از این دوران سخت می‌گوید.
بهمن کیارستمی که در تمام دوران بیماری پدرش در کنار او بود به جز یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشت، در مورد تجربه‌اش از این دروان حرفی نزده بود، اما اکنون “به عنوان شاهد نه شاکی” از این دوران سخت می‌گوید.