Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

تلاش مردم برای مقابله با آتش‌سوزی در ثلاث باباجانی در کرمانشاه

یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی این تصاویر را از تلاش مردم برای مهار آتش‌سوزی در شهرستان ثلاث باباجانی در کرمانشاه فرستاده است. بنا بر برخی گزارش‌ها این آتش سوزی همچنان مهار نشده است.
یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی این تصاویر را از تلاش مردم برای مهار آتش‌سوزی در شهرستان ثلاث باباجانی در کرمانشاه فرستاده است. بنا بر برخی گزارش‌ها این آتش سوزی همچنان مهار نشده است.