Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه‌های کابل؛ شنبه ۱۹ سرطان

نشست سران کشورهای عضو ناتو و ادامه کمک‌ این کشورها به نیروهای امنیتی افغانستان از جمله مهمترین مطالب روزنامه‌های روز شنبه ۱۹ سرطان/ تیر کابل است.
نشست سران کشورهای عضو ناتو و ادامه کمک‌ این کشورها به نیروهای امنیتی افغانستان از جمله مهمترین مطالب روزنامه‌های روز شنبه ۱۹ سرطان/ تیر کابل است.