Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ادامه اعتراض‌ها به رفتار پلیس با سیاه پوستان در آمریکا

چند شهر آمریکا هنوز صحنه تظاهرات علیه پلیس است. تظاهرکنندگان به آنچه که رفتار تبعیض آمیز پلیس آمریکا با سیاه پوستان می خوانند، اعتراض دارند.
چند شهر آمریکا هنوز صحنه تظاهرات علیه پلیس است. تظاهرکنندگان به آنچه که رفتار تبعیض آمیز پلیس آمریکا با سیاه پوستان می خوانند، اعتراض دارند.