Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

#خطای_پزشکی؛ تجربه‌ها و نظرهای شما

آیا شما تجربه‌ یا مشاهده‌ای از خطای پزشکی در جریان درمان خودتان یا خانواده و آشنایان خود دارید؟ پزشک معالج شما و نظام پزشکی چقدر در قبال خطای پزشکی مسئولیت‌پذیر بوده است؟ شما چه عواملی را در رخ دادن خطای پزشکی موثر می‌دانید؟
آیا شما تجربه‌ یا مشاهده‌ای از خطای پزشکی در جریان درمان خودتان یا خانواده و آشنایان خود دارید؟ پزشک معالج شما و نظام پزشکی چقدر در قبال خطای پزشکی مسئولیت‌پذیر بوده است؟ شما چه عواملی را در رخ دادن خطای پزشکی موثر می‌دانید؟