Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه‌های تهران، نزدیک سالگرد برجام و پرونده پزشکی کیارستمی

روزنامه‌های امروز صبح تهران، یکشنبه ۳۰ تیر در تیترهای اول خود پاسخ تند رییس سازمان انرژی اتمی را به سخنان تازه دبیرکل سازمان ملل و صدراعظم آلمان با اهمیت دیده‌اند که گفته توطئه‌ای در راه است.
روزنامه‌های امروز صبح تهران، یکشنبه ۳۰ تیر در تیترهای اول خود پاسخ تند رییس سازمان انرژی اتمی را به سخنان تازه دبیرکل سازمان ملل و صدراعظم آلمان با اهمیت دیده‌اند که گفته توطئه‌ای در راه است.