Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

فینال یورو ۲۰۱۶؛ نبرد فرانسه و پرتغال

معتبرترین رقابت ملی در اروپا به روز پایانی رسید. در یک سو همان‌طور که شمار زیادی پیش‌بینی کرده بودند فرانسه ایستاده و در سوی دیگر، پرتغال تیمی که کمتر کسی فکر می‌کرد تا این مرحله بالا بیاید.
معتبرترین رقابت ملی در اروپا به روز پایانی رسید. در یک سو همان‌طور که شمار زیادی پیش‌بینی کرده بودند فرانسه ایستاده و در سوی دیگر، پرتغال تیمی که کمتر کسی فکر می‌کرد تا این مرحله بالا بیاید.