Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

وزیر خارجه مصر برای دیدار با مقامات اسرائیل وارد این کشور شد

سامح شکری، وزیر خارجه مصر برای دیدار و مذاکره درباره روند احیای صلح به اسرائیل سفر کرده است. این اولین سفر یک مقام مصری در تقریبا یک دهه گذشته به اسرائیل است.
سامح شکری، وزیر خارجه مصر برای دیدار و مذاکره درباره روند احیای صلح به اسرائیل سفر کرده است. این اولین سفر یک مقام مصری در تقریبا یک دهه گذشته به اسرائیل است.