Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

انفجار در کلاس درس در شهر خوست افغانستان پنج نفر را زخمی‌ کرد

وزارت امور داخله افغانستان اعلام کرده که به دلیل انفجار مواد انفجاری کارگذاری شده در یک مدرسه در شهر خوست پنج نفر زخمی شده‌اند. مقامات محلی گفته که زخمی شدگان شامل چهار دانش آموز و یک معلم اند.
وزارت امور داخله افغانستان اعلام کرده که به دلیل انفجار مواد انفجاری کارگذاری شده در یک مدرسه در شهر خوست پنج نفر زخمی شده‌اند. مقامات محلی گفته که زخمی شدگان شامل چهار دانش آموز و یک معلم اند.