Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه های تهران؛ از نشست مجاهدین و خبر مرگ رجوی تا بدرقه کیارستمی

روزنامه ها در صفحات اول خود با چاپ عکس هایی از مراسم تشییع جنازه عباس کیارستمی از خداحافظی باشکوه مردم با او خبر داده و در عین حال در مقالات خود حضور یک مقام سعودی در اجلاس گروه مجاهدین خلق در پاریس و اشاره وی به درگذشت مسعود رجوی را با اهمیت دیده اند.
روزنامه ها در صفحات اول خود با چاپ عکس هایی از مراسم تشییع جنازه عباس کیارستمی از خداحافظی باشکوه مردم با او خبر داده و در عین حال در مقالات خود حضور یک مقام سعودی در اجلاس گروه مجاهدین خلق در پاریس و اشاره وی به درگذشت مسعود رجوی را با اهمیت دیده اند.