Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

بعیدی‌نژاد: انتظارات از برجام باید واقع‌بینانه باشد

حمید بعیدی‌نژاد، از مذاکره‌کنندگان ارشد هسته‌ای ایران روند اجرای برجام را در مجموع رضایت‌بخش خوانده و گفته است که فضای سیاسی و تحولی که برجام ایجاد کرد باعث خوش‌بینی بیش از اندازه در این مورد شد که موضوعاتی که به برجام ارتباط نداشت نیز حل و فصل شود.
حمید بعیدی‌نژاد، از مذاکره‌کنندگان ارشد هسته‌ای ایران روند اجرای برجام را در مجموع رضایت‌بخش خوانده و گفته است که فضای سیاسی و تحولی که برجام ایجاد کرد باعث خوش‌بینی بیش از اندازه در این مورد شد که موضوعاتی که به برجام ارتباط نداشت نیز حل و فصل شود.