Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دومین نخست وزیر زن بریتانیا کیست؟

ترزا می ،نخست وزیر جدید بریتانیا، همانطور که گفتم، دومین نخست وزیر زن در تاریخ بریتانیا، سیزدهمین، نخست وزیری است که به ملکه الیزابت دوم، خدمت می کند.
ترزا می ،نخست وزیر جدید بریتانیا، همانطور که گفتم، دومین نخست وزیر زن در تاریخ بریتانیا، سیزدهمین، نخست وزیری است که به ملکه الیزابت دوم، خدمت می کند.