Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

چشم انداز اجرای برجام در آمریکا

امروز یک سال از توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی می‌گذرد. باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، که با سرسختی تمام این توافق را به ثمر رساند، تا چند ماه دیگر بیشتر سر کار نیست.
امروز یک سال از توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی می‌گذرد. باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، که با سرسختی تمام این توافق را به ثمر رساند، تا چند ماه دیگر بیشتر سر کار نیست.