Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اعضای کابینه ترزا می؛ چهره‌هایی که آمدند، ماندند یا رفتند

ترزا می، نخست‌وزیر تازه بریتانیا، تعدادی از اعضای کابینه تازه خود را معرفی کرده است که در میان آنها تعدادی از چهره‌های جنجالی دیده می شود.
ترزا می، نخست‌وزیر تازه بریتانیا، تعدادی از اعضای کابینه تازه خود را معرفی کرده است که در میان آنها تعدادی از چهره‌های جنجالی دیده می شود.