Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

عباس كيارستمی: دستاوردها و محدوديت‌های يك نماد فرهنگی

این روزها در هر جایی اگر کسی بگوید که آمریکایی است، به احتمال زیاد نخستین سؤالی که از او پرسیده می‌شود دربارۀ شانس رییس جمهور شدن دانالد ترامپ خواهد بود. اما اگر کسی خودش را ایرانی معرفی کند، به احتمال زیاد دربارۀ عباس کیارستمی از او خواهند پرسید.
این روزها در هر جایی اگر کسی بگوید که آمریکایی است، به احتمال زیاد نخستین سؤالی که از او پرسیده می‌شود دربارۀ شانس رییس جمهور شدن دانالد ترامپ خواهد بود. اما اگر کسی خودش را ایرانی معرفی کند، به احتمال زیاد دربارۀ عباس کیارستمی از او خواهند پرسید.