Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

هر سال چه تعداد پلیس آمریکایی کشته می‌شوند؟

در سال جاری میلادی تا کنون ۵۶ مامور پلیس در آمریکا در حین انجام وظیفه جان خود را از دست داده اند. ۲۶ نفر آنان در جریان تیراندازی کشته شده‌اند.
در سال جاری میلادی تا کنون ۵۶ مامور پلیس در آمریکا در حین انجام وظیفه جان خود را از دست داده اند. ۲۶ نفر آنان در جریان تیراندازی کشته شده‌اند.