Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

شاهد عینی در نیس فرانسه: هوا بوی خون می‌دهد

شب گذشته در جریان جشن‌های روز ملی فرانسه، یک کامیون در شهر نیس در جنوب این کشور به جمعیت کوبیده است و طبق گزارش‌ها ‘ده‌ها نفر’ در این واقعه کشته شده‌اند. این برخورد در زمان یک آتش‌بازی در جشن‌های روز باسیل صورت گرفته است.
شب گذشته در جریان جشن‌های روز ملی فرانسه، یک کامیون در شهر نیس در جنوب این کشور به جمعیت کوبیده است و طبق گزارش‌ها ‘ده‌ها نفر’ در این واقعه کشته شده‌اند. این برخورد در زمان یک آتش‌بازی در جشن‌های روز باسیل صورت گرفته است.