Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

وزیر دارایی آمریکا: اقتصاد ایران از برجام نفع بسیار برده، اما فشار ادامه می‌یابد

جیکوب لیو، وزیر خزانه داری آمریکا گفته اقتصاد ایران از برجام نفع فراوانی برده اما اعمال فشار بر این کشور به خاطر “حمایت از تروریسم” و برنامه موشکی ادامه می‌یابد.
جیکوب لیو، وزیر خزانه داری آمریکا گفته اقتصاد ایران از برجام نفع فراوانی برده اما اعمال فشار بر این کشور به خاطر “حمایت از تروریسم” و برنامه موشکی ادامه می‌یابد.