Categories
سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اصلی ترین سرمایه دولت امید و اعتماد مردم است/نا امید کردن مردم و اختلاف افکنی، گناه و ظلمی بزرگ به ملت است/ هر گاه با هم بودیم، پیروز شدیم/ راندن افراد به بهانه های مختلف؛ ضربه به نظام، انقلاب و کشور است

رییس جمهوری در دیدار علما، ایثارگران و برگزیدگان استان کرمانشاه، اصلی ترین سرمایه دولت را امید و اعتماد مردم دانست و تاکید کرد: نا امید کردن مردم و اختلاف افکنی، گناه و ظلمی بزرگ به ملت است.
رییس جمهوری در دیدار علما، ایثارگران و برگزیدگان استان کرمانشاه، اصلی ترین سرمایه دولت را امید و اعتماد مردم دانست و تاکید کرد: نا امید کردن مردم و اختلاف افکنی، گناه و ظلمی بزرگ به ملت است.