Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

بازداشت دو نفر دیگر در ارتباط با حمله شهر نیس

پلیس فرانسه دو نفر دیگر را در ارتباط با حمله سه روز پیش در نیس بازداشت کرده. در این حمله فردی با کامیون ۸۴ نفر را کشت و عده بیشتری را زخمی کرد.
پلیس فرانسه دو نفر دیگر را در ارتباط با حمله سه روز پیش در نیس بازداشت کرده. در این حمله فردی با کامیون ۸۴ نفر را کشت و عده بیشتری را زخمی کرد.